Giới thiệu chung

Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, phát triển và hội nhập cùng thế giới. Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và kỹ thuật, Việt Nam cũng không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Nông Lâm ra đời trong xu thế phát triển đó với mong muốn góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia xanh, sạch, thân thiện và đồng hành cùng công cuộc phát triển bền vững của đất nước.

 

Xem thêm

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế thi công

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ khác

Đối tác


Công trình tiêu biểu

01/2020
CÔNG TY TNHH THÉP SÓNG THẦN
01/2020
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KIỂM SOÁT D̉NG CHẢY KINGDOM VIỆT NAM
15/10/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CP CỦ CHI
15/10/2019
KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 5